Dla inwestora PE/VC

  • Wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych;
  • Znajdowanie spółek – kandydatów do inwestycji; 
  • Negocjowanie warunków transakcji;
  • Badanie due diligence;
  • Przeprowadzanie transakcji; 
  • Wspieranie spółek portfelowych we wzroście i budowaniu wartości; 
  • Monitoring/nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi;
  • Sprzedaż spółki; 
  • Okresowe raportowanie sytuacji w spółce;
  • Dbanie o wzrost wartości i dobre zwroty z inwestycji;