Dla założyciela

  • Analiza spółki, wycena, określenie potencjału wzrostu, rekomendacje;
  • Strategia rozwoju i wzrostu wartości; 
  • Wdrożenie strategii rozwoju i wzrostu wartości;
  • Transakcje kapitałowe: pozyskanie kapitału, sprzedaż spółki;