Zakres wsparcia

  • analiza spółki, wycena, określenie potencjału wzrostu, rekomendacje;
  • przygotowanie strategii rozwoju i wzrostu wartości spółki;
  • wspieranie spółki we wzroście i budowaniu wartości; 
  • pozyskiwanie kapitału do spółki na realizację strategii rozwoju;
  • transakcje M&A: znajdowanie kandydatów do inwestycji, negocjowanie warunków transakcji, due diligence, finalizacja transakcji; 
  • wsparcie spółki/właścicieli w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych;
  • monitoring/nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, raporty okresowe;
  • kontakty merytoryczne z inwestorami;
  • sprzedaż spółki;